Schlieger recenze

Firma Schlieger nabízí široký rozsah služeb zaměřených na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla. Na svých webových stránkách poskytuje detailní informace o různých typech služeb, které umožňují zákazníkům zvolit řešení, jež nejlépe vyhovuje jejich potřebám a možnostem.

1. Fotovoltaické systémy:

 • Firma se specializuje na design, instalaci a údržbu fotovoltaických systémů pro rezidenční i komerční využití.
 • Nabízí možnost připojení systémů k elektrické síti nebo jejich samostatné fungování.

2. Tepelná čerpadla:

 • Schlieger poskytuje řešení v oblasti tepelných čerpadel, včetně instalace a servisu.
 • Zákazníci mohou vybírat z různých typů čerpadel, které jsou efektivní a ekologické.

3. Konzultační služby:

 • Firma nabízí konzultace pro zákazníky, kteří hledají poradenství ohledně nejlepšího využití fotovoltaiky a tepelných čerpadel v jejich konkrétní situaci.
 • Poskytuje také informace o možných dotacích a finančních výhodách spojených s instalací těchto systémů.

4. Údržba a servis:

 • Pro zajištění dlouhodobého a efektivního provozu svých systémů nabízí Schlieger také služby údržby a servisu.
 • Toto zahrnuje pravidelné kontroly a potřebné opravy, aby systémy fungovaly optimálně.

Vyberte si to správné řešení

Expertiza a profesionalita

Na svých webových stránkách se firma pyšní týmem odborníků s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v této oblasti.

Schlieger 13 let na trhu

1. Odborné znalosti:

 • Tým firmy Schlieger se skládá z kvalifikovaných techniků a inženýrů, kteří mají znalosti moderních technologií využití obnovitelných zdrojů energie.
 • Zajišťují, že každý projekt je navržen a realizován s nejvyšší možnou efektivitou a ohledem na individuální potřeby zákazníka.

2. Příklady úspěšných projektů:

 • Na webu jsou uvedeny příklady úspěšně realizovaných projektů, které demonstrují schopnost firmy poskytovat kvalitní a efektivní řešení.
 • Tyto příklady zahrnují různé typy instalací, od malých rezidenčních systémů až po velké komerční projekty.
Schlieger naše realizace

Kvalita produktů

Firma Schlieger klade velký důraz na kvalitu a trvanlivost používaných produktů. Na svém webu poskytuje podrobné informace o kvalitě a specifikacích produktů, které nabízí, což ukazuje na jejich závazek k poskytování vysoce kvalitních řešení svým zákazníkům.

1. Materiály a technologie:

 • Produkty, které firma nabízí, jsou vybrány s ohledem na jejich výkonnost, trvanlivost a efektivitu.
 • Používají se moderní technologie a materiály, které zaručují dlouhodobý a stabilní výkon systémů.

2. Garance a certifikace:

 • Schlieger poskytuje záruky na své produkty, což je důležitým faktorem pro zákazníky, kteří hledají dlouhodobě spolehlivé řešení.
 • Výrobky mají také příslušné certifikace, které zajišťují jejich kvalitu a bezpečnost.

3. Výběr produktů:

 • Na webu je prezentován široký sortiment produktů, včetně různých typů fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel.
 • Firma nabízí možnost konzultace pro výběr nejvhodnějšího řešení podle specifických potřeb a podmínek zákazníka.

Vyberte si to správné řešení

Zákaznický servis

Schlieger věnuje zvláštní pozornost svému zákaznickému servisu, což je patrné z informací uvedených na jejich webových stránkách. Přístup k zákaznické podpoře je klíčovým faktorem, který ovlivňuje spokojenost a důvěru zákazníků.

1. Komunikace s firmou:

 • Webové stránky nabízejí několik způsobů, jak se s firmou spojit, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a online formulářů.
 • Tato dostupnost značí, že firma je otevřená ke komunikaci a snaha o rychlé a efektivní odpovědi na dotazy zákazníků.

2. Rychlost a efektivita řešení dotazů:

 • I když konkrétní příklady nejsou na webu uvedeny, způsob prezentace služeb naznačuje, že firma klade důraz na rychlou a efektivní zákaznickou podporu.
 • Důraz na jasnou komunikaci a dostupnost zdrojů naznačuje snahu o poskytování kvalitní zákaznické podpory.

3. Po-prodejní podpora a servis:

 • Firma nabízí podporu i po instalaci svých systémů, což je zásadní pro dlouhodobou spokojenost zákazníků.
 • Služby údržby a servisu jsou důležité pro udržení optimálního výkonu a dlouhověkosti systémů.
schlieger-v-cislech

Cenová dostupnost a finanční výhody

Na svých webových stránkách zdůrazňují cenovou dostupnost svých služeb a produktů, stejně jako možnosti finančních výhod a dotací, které mohou zákazníci využít.

1. Cenová politika:

 • Webové stránky naznačují, že firma nabízí konkurenceschopné ceny, ačkoliv konkrétní čísla nejsou uvedena.
 • Důraz je kladen na poskytování cenově efektivních řešení, která mají dlouhodobý přínos pro zákazníky.

2. Informace o dotacích:

 • Firma poskytuje informace o dostupných dotacích a finančních výhodách pro instalaci fotovoltaických systémů a tepelných čerpadel.
 • Toto může významně snížit počáteční investiční náklady a zvýšit atraktivitu těchto řešení pro zákazníky.

3. Ekonomická efektivnost řešení:

 • Schlieger zdůrazňuje, že investice do fotovoltaiky a tepelných čerpadel přináší dlouhodobé úspory v energetických nákladech.
 • Výhody z hlediska snížení energetické závislosti a stabilizace nákladů na energie jsou prezentovány jako klíčové faktory pro rozhodování zákazníků.

Závěrečné hodnocení

Závěrečné hodnocení služeb firmy Schlieger, jak je prezentováno na jejich webových stránkách, ukazuje na vysokou úroveň spokojenosti zákazníků a kvalitu poskytovaných služeb.

1. Celkové zhodnocení služeb:

 • Firma Schlieger se prezentuje jako spolehlivý a odborný poskytovatel v oblasti fotovoltaických systémů a tepelných čerpadel.
 • Důraz na kvalitu, udržitelnost a zákaznickou spokojenost je v popředí jejich služeb.

2. Doporučení pro potenciální zákazníky:

 • Na základě informací dostupných na webu, firma Schlieger vypadá jako dobře hodnocený poskytovatel v této oblasti.
 • Jejich nabídka služeb a přístup k zákaznickému servisu naznačují, že jsou dobrým výběrem pro ty, kteří hledají kvalitní a udržitelná energetická řešení.

3. Shrnutí klíčových bodů:

 • Firma nabízí široký rozsah služeb, včetně instalace, údržby a konzultací.
 • Zdůrazňuje význam kvality, ekologické udržitelnosti a cenové dostupnosti.

Vyberte si to správné řešení

Podobné příspěvky