Fotovoltaické elektrárny
s tepelným čerpadlem

Chytré řešení pro moderní domovy

Fotovoltaika přesně podle vašich potřeb

Ikona fotovoltaický ohřev TUV

Ráno, polojasno

Ráno, nebo když je polojasno, fotovoltaická elektrárna nemusí vyrábět potřebné množství elektřiny na pokrytí potřeb domácnosti. Chybějící energii doplníte od dodavatele se zvýhodněným tarifem.

Během dne

Přes den vyrábí fotovoltaická elektrárna více energie, než domácnost spotřebuje. Přebytky jsou ukládány do akumulační nádrže pro teplou vodu. Přebytky energii můžete automaticky prodávat do distribuční sítě.

Zataženo, v noci

Večer a v noci fotovoltaická elektrárna nevyrábí. Na topení se se automaticky využije naakumulovaná teplá voda z akumulační nádrže.

Jak fungují fotovoltaické elektrárny
s tepelným čerpadlem?

Fotovoltaika na vaší střeše hravě pokryje nejen spotřebu vašich elektrických zařízení, ale napájí také tepelné čerpadlo. To pak ohřívá nádrž s vodou, která proudí do vašich kohoutků a stará se rovněž o vytápění domu.

Solární panely

Solární panely jsou nejdůležitější částí celého díla. Sluneční svit dopadající na povrch solárních panelů je přeměněn na stejnosměrné elektrické napětí, čímž vzniká elektrická energie.

Přeměna energie

Stejnosměrné elektrické napětí je přivedeno do měniče (střídače), kde dochází k přeměně na napětí střídavé. Elektřinu už můžete využít k okamžité spotřebě ve Vaší domácnosti.

Inteligentní regulace

Pokud vyráběnou elektřinu v domácnosti aktuálně nedokážete spotřebovat, regulační systém tento stav detekuje a vyrobené přebytky energie prostřednictvím AZ routeru směřuje k hospodárnému ohřevu teplé užitkové vody (TUV), případně pro ohřev vody v bazénu apod. Další možností je vyrobenou energii směřovat do baterií či jako kombinace obojího – do baterií i TUV.

Energetická nezávistost

Díky promyšlenému systému akumulace nespotřebované elektrické energie minimalizujete odběr energie z distribuční sítě. Ve výsledku se rapidně snižují vaše výdaje za elektřinu.

Výhody fotovoltaiky
s tepelným čerpadlem

Větší pohodlí

Tepelné čerpadlo využijete pro ohřev užitkové vody a topení v domě. Nemusíte několikrát denně zatápět a přikládat.

Šetří místo

Díky tepelnému čerpadlu šetříte místo. Nepotřebujete skladovat tuhá paliva jako jsou dřevo nebo uhlí.

Nižší účty za energie

Spotřebu elektřiny snížíte na minimum a tím znatelně snížíte náklady v domě.

Stabilní teplota vytápění

Tepelné čerpadlo poskytuje stabilní a pohodlnou teplotu v domě po celý rok.

Topení i chlazení

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch dokáže využívat teplo z interiéru a odvádět ho ven, čímž vytváří chladící efekt.

Nezávislost na dodavatelích energie

S tepelným čerpadlem poháněným vlastní solární elektrárnou nebudete závislí na dodavatelích energie a jejich cenách.

Zvýšení hodnoty nemovitosti

Váš dům s fotovoltaikou a tepelným čerpadlem se stane nejenom úsporným, ale získá tím také na hodnotě.

Snadná instalace a údržba

Samotná instalace FVE i tepelného čerpadla zabere maximálně 4-5 dní. Fotovoltaika i tepelná čerpadla jsou navíc v podstatě bezúdržbové.

Dotace na FVE a čerpadla

Na fotovoltaické elektrárny (s baterií nebo bez) v kombinaci s tepelným čerpadlem můžete využít dotace z fondu NZU, které pokryjí až 50 % skutečným nákladů.

Dlouhá životnost

Fotovoltaické panely mají ověřenou životnost cca 25 let. Solární elektrárna vám tak vydrží fungovat a vyrábět bezplatně elektřinu po mnoho let. Taktéž tepelné čerpadlo vydrží fungovat po mnoho let a instalační firmy na něho poskytují dlouhé záruky, stejně jako na střídač.

Jak probíhá realizace?

Po odeslání poptávky se Vám do 24 hodin ozve telefonicky obchodně-technický zástupce. Společně spolu proberete Vaše představu a domluví si s vámi osobní schůzku.

Během několika dnů vás navštíví obchodně-technický zástupce kvůli odbornému posudku. Prozkoumá spotřebu vaší domácnosti, zjistí potřebné údaje o vaší střeše, stavu a potřebách vaší nemovitosti, jako například kapacitu střechy pro instalaci panelů nebo nutnost statického posudku. Při instalaci tepelného čerpadla je třeba provést prohlídku technické místnosti, stavu otopné soustavy, potřebném stavebním zásahu a dalších parametrů.

Firma po osobní návštěvě připraví individuální nabídku šitou na míru vašim potřebám. U fotovoltaiky se zohlední střešní krytina a náročnost instalace, navrhne nejlepší umístění panelů pro maximální výkon. U tepelného čerpadla se vyřeší nejvhodnější umístění, výkon čerpadla a typ. Při kalkulaci se zohlední i spotřeba a tepelné ztráty domu a bude se řešit co je třeba udělat před zahájením instalace.

Po schválení navrhnutého řešení z vaší strany, bude firma připravit návrh smlouvy obsahující detailní rozpočet pro vaši potřeby. Smlouva vám bude předána elektronicky nebo přímo od obchodně-technického zástupce. Po podpisu smlouvy, firma ihned zahájí práci.

Firma vytvoří žádost o vaši dotaci, na základě projektové dokumentace, kterou pro vás připraví. Dále zajistí odborný posudek a získání nezbytných materiálů vyžadovaných pro žádost od Státního fondu životního prostředí ČR, jako je například číslo účtu majitele nemovitosti a doklad o vlastnictví účtu. Vyřídí s vámi plnou moc, aby vás mohli v této záležitosti zastupovat. Celý proces žádosti o dotaci bude kompletně vyřízen za vás a vy se nemusíte o nic starat.

Instalace fotovoltaické elektrárny na rodinný dům je prováděna týmem zkušených montážníků. Zajišťují přípravné práce, testy a napojení na elektřinu, aby se zajistila maximální účinnost a správná funkce zařízení. Montáž solárních panelů trvá běžně jeden den, tepelné čerpadlo několik dní. Po instalaci se provedou testy funkčnosti, zasadí se otvory, provede se úklid a zaškolení o ovládání pomocí aplikace.

Po dokončení instalace revizní technici z realizační firmy provedou kontrolu funkčnosti celého systému fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla (nebo jejich kombinace). Ověří, že vše funguje správně, že bylo vše řádně nainstalováno a že jste byli se systémem řádně seznámeni. Při této příležitosti podepíšete předávací protokol ohledně řádného předání díla. Navíc vám poskytnou všechny potřebné dokumenty pro změnu distribuční sazby, které pošlete svému dodavateli energie.

Po dokončení instalace fotovoltaiky se firma postará o připojení vaší nové elektrárny do distribuční sítě. Technik distribuční společnosti provede poslední kontrolu instalace, potvrdí správnost zapojení a připojí vás k síti. Navíc vám vymění elektroměr, což umožní legální používání fotovoltaického systému.

K žádosti je třeba přidat dokumenty jako jsou posudky a doklady o realizaci a nákladech. Tyto doklady vyhotoví realizační firma. Do doby stanovené úřadem je firma odešle spolu se žádostí o dotaci. Po schválení dotace úřadem je částka vyplacena na účet zpravidla do 6-8 týdnů od odeslání žádosti.

Jak probíhá realizace?

Po odeslání poptávky se Vám do 24 hodin ozve telefonicky obchodně-technický zástupce. Společně spolu proberete Vaše představu a domluví si s vámi osobní schůzku.

Během několika dnů vás navštíví obchodně-technický zástupce kvůli odbornému posudku. Prozkoumá spotřebu vaší domácnosti, zjistí potřebné údaje o vaší střeše, stavu a potřebách vaší nemovitosti, jako například kapacitu střechy pro instalaci panelů nebo nutnost statického posudku. Při instalaci tepelného čerpadla je třeba provést prohlídku technické místnosti, stavu otopné soustavy, potřebném stavebním zásahu a dalších parametrů.

Firma po osobní návštěvě připraví individuální nabídku šitou na míru vašim potřebám. U fotovoltaiky se zohlední střešní krytina a náročnost instalace, navrhne nejlepší umístění panelů pro maximální výkon. U tepelného čerpadla se vyřeší nejvhodnější umístění, výkon čerpadla a typ. Při kalkulaci se zohlední i spotřeba a tepelné ztráty domu a bude se řešit co je třeba udělat před zahájením instalace.

Po schválení navrhnutého řešení z vaší strany, bude firma připravit návrh smlouvy obsahující detailní rozpočet pro vaši potřeby. Smlouva vám bude předána elektronicky nebo přímo od obchodně-technického zástupce. Po podpisu smlouvy, firma ihned zahájí práci.

Firma vytvoří žádost o vaši dotaci, na základě projektové dokumentace, kterou pro vás připraví. Dále zajistí odborný posudek a získání nezbytných materiálů vyžadovaných pro žádost od Státního fondu životního prostředí ČR, jako je například číslo účtu majitele nemovitosti a doklad o vlastnictví účtu. Vyřídí s vámi plnou moc, aby vás mohli v této záležitosti zastupovat. Celý proces žádosti o dotaci bude kompletně vyřízen za vás a vy se nemusíte o nic starat.

Instalace fotovoltaické elektrárny na rodinný dům je prováděna týmem zkušených montážníků. Zajišťují přípravné práce, testy a napojení na elektřinu, aby se zajistila maximální účinnost a správná funkce zařízení. Montáž solárních panelů trvá běžně jeden den, tepelné čerpadlo několik dní. Po instalaci se provedou testy funkčnosti, zasadí se otvory, provede se úklid a zaškolení o ovládání pomocí aplikace.

Po dokončení instalace revizní technici z realizační firmy provedou kontrolu funkčnosti celého systému fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla (nebo jejich kombinace). Ověří, že vše funguje správně, že bylo vše řádně nainstalováno a že jste byli se systémem řádně seznámeni. Při této příležitosti podepíšete předávací protokol ohledně řádného předání díla. Navíc vám poskytnou všechny potřebné dokumenty pro změnu distribuční sazby, které pošlete svému dodavateli energie.

Po dokončení instalace fotovoltaiky se firma postará o připojení vaší nové elektrárny do distribuční sítě. Technik distribuční společnosti provede poslední kontrolu instalace, potvrdí správnost zapojení a připojí vás k síti. Navíc vám vymění elektroměr, což umožní legální používání fotovoltaického systému.

K žádosti je třeba přidat dokumenty jako jsou posudky a doklady o realizaci a nákladech. Tyto doklady vyhotoví realizační firma. Do doby stanovené úřadem je firma odešle spolu se žádostí o dotaci. Po schválení dotace úřadem je částka vyplacena na účet zpravidla do 6-8 týdnů od odeslání žádosti.

Realizační firmy

Realizace už od 3 měsíců. Financování od Buřinky

 • Expresní instalace do 2 měsíců
 • Vyřízení dotace
 • Spotový prodej přebytků
 • Záloha jen 50 % ceny
 • Záruka až 25 let a spolehlivý servis u vás v regionu
 • Garance dotace až 225 000 Kč

Rychlá instalace TČ i FVE do 50 dnů

Tepelná čerpadla do 50 pracovních dní od hotové stavební připravenosti. Fotovoltaiku do 50 pracovních dní od obdržení smlouvy o připojení.

Nabíjecí stanice pro elektromobil

Vlastní nabíjecí stanice pro rychlé a bezpečné nabíjení elektromobilu, včetně dotace, od 19 000 Kč.

Financování od stavební spořitelny

Pro pokrytí 100 % ceny FVE i TČ, nemusíte mít nic našetřeno. Bez nutnosti ručit nemovitostí.

Prosincová sleva
40 000 Kč

 • Fotovoltaika na klíč
 • Vyřízení dotace
 • Montáž tepelných čerpadel
 • FVE od 186 000 Kč
 • Realizace po celé ČR

On-line solární kalkulačka

 • Fotovoltaika na klíč již od 1 Kč
 • TČ od 149 990 Kč
 • Tepelné čerpadlo s 10% zálohou
 • Přes 15 000 realizací

Rychlá konzultace on-line

 • Fotovoltaika na klíč
 • Vyřízení dotace
 • Montáž tepelných čerpadel
 • Monitorovací systém
 • Realizace po celé ČR

Virtuální baterie pro fotovoltaiku

„Bateriové řešení“, bez baterie. Uložte si přebytky vyprodukované energie do sítě. Energii využijete, kdykoli ji potřebujete

Nabíjecí stanice pro elektromobil

Vlastní nabíjecí stanice pro rychlé a bezpečné nabíjení elektromobilu, včetně dotace až 40 000 Kč.

Rychlá konzultace on-line

 • Fotovoltaika na klíč
 • Vyřízení dotace
 • Montáž tepelných čerpadel
 • Vlastní FVE do 4 měsíců
 • Rychlá instalace do 3 dnů
 • Zajištění půjčky na dotaci

Fotovoltaika pro firmy

 I v komerční sféře zajišťujeme výhodné dotace, díky nimž je návratnost investice do fotovoltaiky v řádech jednotek let.​

Oslovte několik firem najednou

 • Fotovoltaika na klíč
 • Vyřízení dotace
 • Montáž tepelných čerpadel
 • Jednou poptávkou oslovíte více firem
 • Výběr z mnoha firem v okolí

Fotovoltaické sety a díly pro svépomocnou montáž

Fotovoltaické sety a díly pro svépomocnou montáž

 • Fotovoltaické sety od 30 000 Kč
 • Fotovoltaika na chatu i karavan
 • On-grid měniče
 • Solární panely
 • Instalace na klíč

Realizační firmy

Realizace už od 3 měsíců. Financování od Buřinky

 • Expresní instalace do 2 měsíců
 • Vyřízení dotace
 • Spotový prodej přebytků
 • Záloha jen 50 % ceny
 • Záruka až 25 let a spolehlivý servis u vás v regionu
 • Garance dotace až 225 000 Kč

Rychlá instalace TČ i FVE do 50 dnů

Tepelná čerpadla do 50 pracovních dní od hotové stavební připravenosti. Fotovoltaiku do 50 pracovních dní od obdržení smlouvy o připojení.

Nabíjecí stanice pro elektromobil

Vlastní nabíjecí stanice pro rychlé a bezpečné nabíjení elektromobilu, včetně dotace, od 19 000 Kč.

Financování od stavební spořitelny

Pro pokrytí 100 % ceny FVE i TČ, nemusíte mít nic našetřeno. Bez nutnosti ručit nemovitostí.

Prosincová sleva
40 000 Kč

 • Fotovoltaika na klíč
 • Vyřízení dotace
 • Montáž tepelných čerpadel
 • FVE od 186 000 Kč
 • Realizace po celé ČR

On-line solární kalkulačka

 • Fotovoltaika na klíč již od 1 Kč
 • TČ od 149 990 Kč
 • Tepelné čerpadlo s 10% zálohou
 • Přes 15 000 realizací

Rychlá konzultace on-line

 • Fotovoltaika na klíč
 • Vyřízení dotace
 • Montáž tepelných čerpadel
 • Monitorovací systém
 • Realizace po celé ČR

Virtuální baterie pro fotovoltaiku

„Bateriové řešení“, bez baterie. Uložte si přebytky vyprodukované energie do sítě. Energii využijete, kdykoli ji potřebujete

Nabíjecí stanice pro elektromobil

Vlastní nabíjecí stanice pro rychlé a bezpečné nabíjení elektromobilu, včetně dotace až 40 000 Kč.

Rychlá konzultace on-line

 • Fotovoltaika na klíč
 • Vyřízení dotace
 • Montáž tepelných čerpadel
 • Vlastní FVE do 4 měsíců
 • Rychlá instalace do 3 dnů
 • Zajištění půjčky na dotaci

Fotovoltaika pro firmy

 I v komerční sféře zajišťujeme výhodné dotace, díky nimž je návratnost investice do fotovoltaiky v řádech jednotek let.​

Oslovte několik firem najednou

 • Fotovoltaika na klíč
 • Vyřízení dotace
 • Montáž tepelných čerpadel
 • Jednou poptávkou oslovíte více firem
 • Výběr z mnoha firem v okolí

Fotovoltaické sety a díly pro svépomocnou montáž

 • Fotovoltaické sety od 185 761 Kč
 • Hybridní měniče
 • On-grid měniče
 • Solární panely
 • Tepelná čerpadla

Fotovoltaické sety a díly pro svépomocnou montáž

 • Fotovoltaické sety od 30 000 Kč
 • Fotovoltaika na chatu i karavan
 • On-grid měniče
 • Solární panely
 • Instalace na klíč

Nejčastější dotazy

Výše úspor získaných díky fotovoltaické elektrárně závisí na mnoha faktorech. Například způsob využití fotovoltaiky (s baterií, tepelným čerpadlem nebo akumulací do vody) může výrazně ovlivnit úspory. Dalšími důležitými faktory jsou vaše spotřeba energie, cena elektřiny u vašeho dodavatele a spotřeba vašich současných zařízení.

Pokud například topíte elektrokotlem, můžete díky tepelnému čerpadlu ušetřit až 60% nákladů. K určení konkrétní výše úspor vám pomůže energetický posudek, o který si firmám řekněte.

Chcete-li se ujistit, že získáte dotaci na tepelné čerpadlo, fotovoltaickou elektrárnu nebo solární ohřev vody, můžete se obrátit na naše partnery. Jsou velmi zkušení a informovaní a rádi vám pomohou s každým krokem procesu získání dotace. Je důležité splnit všechny podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám a uvést pravdivé informace. Pokud budete tyto podmínky splňovat, můžete si být jisti, že získáte dotaci. Nenechte se zastrašit složitým procesem.

Do kalkulace návratnosti TČ i fotovoltaické elektrárny vstupuje mnoho faktorů, jako aktuální a plánovaná spotřeba, počet slunečných dnů ve vaší lokalitě, typ sestavy (výkon panelů, střídač, bateriové úložiště, kapacita baterií), ceny komponentů, ceny a vývoj ceny elektrické energie, rozměry, typ, stav a orientace střechy a maximální sklon panelů. Nejrychlejší návratnost bývá u nejlevnějších bezbateriových sestav, které využívají přebytky k ohřevu vody. Sestavy s bateriemi jsou sice dražší, ale umožňují využívat vlastní energii i v době, kdy nesvítí slunce, a jsou soběstačné při výpadku sítě. Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo navíc může zvýšit úspory až o 80 %. Mnoho lidí proto volí kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla.

Chcete-li získat více informací o tepelných čerpadlech a fotovoltaických elektrárnách a zjistit, jaké jsou pro vás možnosti, vyplnit krátký formulář na webových stránkách našich partnerů a zanechat své kontaktní údaje. Během pár hodin se vám ozvou jejich specialisté, kteří vám představí dostupné možnosti a požádá o informace potřebné k přípravě rámcové cenové nabídky. Také si s vámi domluví osobní návštěvu pro obhlídku vaší nemovitosti za účelem přesné kalkulace.

Pro instalaci domácí fotovoltaické elektrárny není potřeba stavební povolení. Instalace je proto rychlá a nenáročná administrativně. Nicméně, pokud se vaše nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti nebo v památkové zóně, bude potřeba získat posudek od správy CHKO nebo od památkářů, aby bylo zajištěno, že instalace nebude ovlivňovat ráz krajiny nebo ohrožovat faunu a flóru v daném místě.

Pro instalaci tepelných čerpadel s celkovým výkonem do 20 kW není potřeba stavební povolení, ale je nutné získat územní souhlas, buď sousedů nebo územní rozhodnutí. Pro instalace s výkonem větším než 20 kW je potřeba stavební povolení, některé úřady však připouštějí i jiné alternativy. Pokud se vaše nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti nebo památkové zóně, bude také potřeba získat posudek od správy CHKO nebo od památkářů. Doporučujeme konzultovat s konkrétním úřadem před objednáním tepelného čerpadla.

Nejvýhodnější sklon panelů pro naše podmínky je mezi 30 a 35 stupni, což znamená, že elektrárna bude dosahovat nejvyššího průměrného výkonu během celého roku. Avšak, nemovitosti s jiným sklonem nebo atypickými střechami nejsou pro solární elektrárny vyloučené. Aby firma mohla určit maximální výkon elektrárny a odhadnout úsporu, je nutné provést osobní prohlídku vaší nemovitosti. Montážní firmy zvládnou instalaci na jakýkoliv typ střechy, jak sedlové, tak i ploché nebo atypické střechy.

Nejčastější dotazy

Výše úspor získaných díky fotovoltaické elektrárně závisí na mnoha faktorech. Například způsob využití fotovoltaiky (s baterií, tepelným čerpadlem nebo akumulací do vody) může výrazně ovlivnit úspory. Dalšími důležitými faktory jsou vaše spotřeba energie, cena elektřiny u vašeho dodavatele a spotřeba vašich současných zařízení.

Pokud například topíte elektrokotlem, můžete díky tepelnému čerpadlu ušetřit až 60% nákladů. K určení konkrétní výše úspor vám pomůže energetický posudek, o který si firmám řekněte.

Chcete-li se ujistit, že získáte dotaci na tepelné čerpadlo, fotovoltaickou elektrárnu nebo solární ohřev vody, můžete se obrátit na naše partnery. Jsou velmi zkušení a informovaní a rádi vám pomohou s každým krokem procesu získání dotace. Je důležité splnit všechny podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám a uvést pravdivé informace. Pokud budete tyto podmínky splňovat, můžete si být jisti, že získáte dotaci. Nenechte se zastrašit složitým procesem.

Do kalkulace návratnosti TČ i fotovoltaické elektrárny vstupuje mnoho faktorů, jako aktuální a plánovaná spotřeba, počet slunečných dnů ve vaší lokalitě, typ sestavy (výkon panelů, střídač, bateriové úložiště, kapacita baterií), ceny komponentů, ceny a vývoj ceny elektrické energie, rozměry, typ, stav a orientace střechy a maximální sklon panelů. Nejrychlejší návratnost bývá u nejlevnějších bezbateriových sestav, které využívají přebytky k ohřevu vody. Sestavy s bateriemi jsou sice dražší, ale umožňují využívat vlastní energii i v době, kdy nesvítí slunce, a jsou soběstačné při výpadku sítě. Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo navíc může zvýšit úspory až o 80 %. Mnoho lidí proto volí kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla.

Chcete-li získat více informací o tepelných čerpadlech a fotovoltaických elektrárnách a zjistit, jaké jsou pro vás možnosti, vyplnit krátký formulář na webových stránkách našich partnerů a zanechat své kontaktní údaje. Během pár hodin se vám ozvou jejich specialisté, kteří vám představí dostupné možnosti a požádá o informace potřebné k přípravě rámcové cenové nabídky. Také si s vámi domluví osobní návštěvu pro obhlídku vaší nemovitosti za účelem přesné kalkulace.

Pro instalaci domácí fotovoltaické elektrárny není potřeba stavební povolení. Instalace je proto rychlá a nenáročná administrativně. Nicméně, pokud se vaše nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti nebo v památkové zóně, bude potřeba získat posudek od správy CHKO nebo od památkářů, aby bylo zajištěno, že instalace nebude ovlivňovat ráz krajiny nebo ohrožovat faunu a flóru v daném místě.

Pro instalaci tepelných čerpadel s celkovým výkonem do 20 kW není potřeba stavební povolení, ale je nutné získat územní souhlas, buď sousedů nebo územní rozhodnutí. Pro instalace s výkonem větším než 20 kW je potřeba stavební povolení, některé úřady však připouštějí i jiné alternativy. Pokud se vaše nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti nebo památkové zóně, bude také potřeba získat posudek od správy CHKO nebo od památkářů. Doporučujeme konzultovat s konkrétním úřadem před objednáním tepelného čerpadla.

Nejvýhodnější sklon panelů pro naše podmínky je mezi 30 a 35 stupni, což znamená, že elektrárna bude dosahovat nejvyššího průměrného výkonu během celého roku. Avšak, nemovitosti s jiným sklonem nebo atypickými střechami nejsou pro solární elektrárny vyloučené. Aby firma mohla určit maximální výkon elektrárny a odhadnout úsporu, je nutné provést osobní prohlídku vaší nemovitosti. Montážní firmy zvládnou instalaci na jakýkoliv typ střechy, jak sedlové, tak i ploché nebo atypické střechy.

Váš průvodce fotovoltaikou a tepelnými čerpadly