Fotovoltaické systémy a význam střídače v České republice

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaiky na vašem rodinném domě, jedním z klíčových aspektů, který byste měli zvážit, je výběr vhodného střídače. Návratnost vaší investice může záviset právě na tomto důležitém prvku.

Jak funguje střídač?

Střídač je základní složkou fotovoltaického systému. Jeho hlavním úkolem je přeměnit stejnosměrný proud produkovaný fotovoltaickými panely na střídavý proud potřebný pro chod běžných domácích spotřebičů. Jeho funkčnost a efektivita však může záviset na jeho schopnosti symetrické nebo asymetrické dodávky.

Symetrický střídač

Tento typ střídače rovnoměrně distribuuje výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů mezi všechny fáze, a to bez ohledu na aktuální spotřebu. I když je obvykle levnější a jednodušší na instalaci, může to v českých podmínkách znamenat, že větší množství vyrobené elektřiny může být nevyužité a přetéká zpět do sítě.

Asymetrický střídač

Na druhou stranu, asynchronní střídač je navržen tak, aby rozděloval výkon podle aktuální potřeby domácnosti. Ačkoliv může být dražší a složitější na instalaci, může poskytnout vyšší účinnost v některých scénářích, zejména v ČR.

Proč je to v ČR jinak?

Většina zemí včetně Polska používá součtové měření, kde je bilance výroby a spotřeby počítána pro všechny fáze dohromady. V České republice se však používá měření po fázích, což může mít za následek, že elektřina dodávaná zpět do sítě z některých fází může být vykoupena za mnohem nižší cenu než elektřina odebíraná ze sítě.

Co si z toho vzít?

Pokud plánujete instalaci fotovoltaického systému v České republice, doporučujeme zvážit instalaci buď jednofázové elektrárny nebo elektrárny s asymetrickým střídačem. Pokud však preferujete symetrický střídač, měli byste se ujistit, že váš systém je navržen tak, aby byla spotřeba v domě rovnoměrně rozložena mezi všechny tři fáze.

Zkrátka, volba vhodného střídače a správného návrhu systému může mít zásadní vliv na vaši celkovou návratnost investice do fotovoltaiky.

Porovnání nabídek na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Instalace fotovoltaických panelů Woltair

Podobné příspěvky