Průvodce fotovoltaickými systémy s bateriemi

V tomto článku se ponoříme do světa fotovoltaiky spojené s bateriovým úložištěm a prozkoumáme, proč by mohl být tento systém ideálním řešením pro váš domov. Nejenže se stane vaše domácnost energeticky soběstačnou, ale budete také schopni využívat sluneční energii efektivněji a optimalizovat své náklady na elektřinu. Ať už jste ekologicky založeni nebo jednoduše chcete snížit své měsíční výdaje, spojení fotovoltaiky s baterií vám nabídne obě výhody v jednom balíčku. Pojďme se tedy podívat, co všechno vám tento moderní energetický systém může nabídnout.

Fotovoltaické systémy a baterie: Základní přehled

S nárůstem obliby obnovitelných zdrojů energie se mnoho majitelů domů obrací k fotovoltaice jako k efektivnímu a ekologickému řešení pro pokrytí svých energetických potřeb. Když k tomu přidáme bateriové úložiště, otevírá se nám svět plné energetické nezávislosti. Ale jak to všechno funguje? Ponořme se do základního přehledu.

1. Fotovoltaické systémy – jak fungují?

Solární panely, často umístěné na střechách domů, přeměňují sluneční světlo na elektrickou energii. Toto je dosaženo pomocí fotovoltaických buněk, které vytvářejí elektrický proud, když jsou vystaveny slunečnímu záření.

2. Přeměna a distribuce energie

Vyrobená elektrická energie je většinou stejnosměrná (DC), což je skvělé pro napájení některých spotřebičů, ale většina domácích zařízení vyžaduje střídavý proud (AC). Zde vstupuje do hry invertor, který transformuje DC energii na AC, čímž ji činí vhodnou pro domácnost.

3. Bateriová úložiště – proč jsou důležitá?

Během dne, když slunce svítí, mohou solární panely vyprodukovat více energie, než je v danou chvíli potřeba. Místo toho, aby tato nadbytečná energie byla ztracena, může být uložena v bateriích pro pozdější použití. To znamená, že i během noci nebo zatažených dnů můžete využívat energii, kterou vaše fotovoltaické panely nasbíraly během slunečních dnů. Můžete být dokonce úplně nezávislí na dodavatelích energií – tzv. off-grid systémy.

4. Typy baterií pro domácí použití

Existuje několik typů baterií, které můžete použít k uložení energie z fotovoltaických panelů. Nejběžnějšími jsou lithium-iontové baterie díky jejich dlouhé životnosti a efektivitě. Dalšími možnostmi jsou olověné kyselinové baterie nebo i modernější redoxní flow baterie.

Výhody kombinace fotovoltaiky s baterií

Ve světě obnovitelných zdrojů energie je kombinace fotovoltaických panelů s baterií skutečným průlomem, který mění hru. Proč? Protože vám to umožňuje vytvářet a ukládat energii přímo v komfortu vašeho domova. Ale co to pro vás a váš dům znamená v praxi? Pojďme se podívat na některé z nejzásadnějších výhod:

 1. Maximální využití vyrobené energie: S baterií můžete skladovat energii vytvořenou fotovoltaickými panely během dne a využívat ji v noci nebo během oblačných dnů. Už žádné ztráty energie kvůli nedostatku slunečního svitu!
 2. Energetická nezávislost: Vaše domácnost se může stát mnohem nezávislejší na veřejné elektrické síti. To znamená, že jste méně náchylní k výpadkům elektrické energie a kolísání cen energií.
 3. Ekologický přístup: Tím, že vyrábíte a spotřebováváte svou vlastní energii, snižujete svou uhlíkovou stopu a přispíváte k ochraně životního prostředí.
 4. Úspory na nákladech: Ačkoli počáteční investice může být vyšší, dlouhodobě můžete ušetřit značné množství peněz na účtech za elektřinu. Když produkuje váš solární systém více energie, než potřebujete, můžete ji ukládat do baterie a využívat ji, když ji potřebujete.
 5. Možnost sebeposkytování energie: V případě, že váš systém produkuje více energie, než můžete spotřebovat, můžete tuto nadbytečnou energii prodat zpět do veřejné sítě (v závislosti na vašem místním regulačním rámci) – tzv. přetoky do sítě.
 6. Dlouhodobá investice: Technologie baterií a fotovoltaických panelů se neustále vyvíjí, což znamená, že jsou stále efektivnější a trvanlivější. Správně nainstalovaný a udržovaný systém může sloužit desetiletí, čímž zajišťuje vynikající návratnost investice.

Porovnání nabídek na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Instalace fotovoltaických panelů Woltair


Náklady a návratnost investice

Jaká je skutečná cena těchto systémů a jak dlouho trvá, než se vaše investice vrátí?

Iniciační náklady

1. Fotovoltaické panely: Ceny se liší podle kvality, značky a výkonu panelů. Pro průměrný rodinný dům můžete očekávat, že začáteční náklady budou v rozmezí 50 000 – 300 000 Kč.

2. Bateriová úložiště: Cena závisí na kapacitě baterie a technologii, která stojí za ní. Pro běžné domácnosti se náklady pohybují v rozmezí 50 000 – 200 000 Kč.

3. Instalace a další komponenty: To zahrnuje invertory, kabely, montážní systémy a samotné náklady na instalaci. Pro rodinný dům může toto činit přibližně 50 000 – 100 000 Kč.

Celkové začáteční náklady

Celkově byste mohli očekávat náklady v rozmezí 150 000 – 600 000 Kč pro kompletní systém, včetně instalace.

Návratnost investice

Průměrná domácnost může ušetřit od 20 000 do 50 000 Kč ročně díky sníženým nákladům na elektřinu a prodeji přebytečné energie zpět do sítě. To znamená, že vaše investice by se mohla vrátit v průběhu 5-10 let, v závislosti na vaší konkrétní situaci. Navíc s očekávaným růstem cen elektřiny v budoucnu může být vaše návratnost investice ještě rychlejší.

Dotace a státní podpora

Snaha o redukci emisí a zlepšení kvality životního prostředí je patrná i v podpoře obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaických systémů s bateriemi. Pokud přemýšlíte o investici do takového systému pro váš domov, je dobré vědět o státních podporách a dotacích, které mohou výrazně snížit vaše počáteční náklady.

 1. Nové programy a dotace
  • „Zelená úsporám“: Jeden z nejznámějších programů zaměřených na podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Nabízí dotace pro instalaci fotovoltaických systémů a bateriových úložišť.
  • „Obnovitelný zdroj“: Dotace pro malé a střední podniky, které chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaiky s baterií.
 2. Kdo má nárok na dotace?
  • Fyzické osoby – vlastníky rodinných domů, ale i bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, ale i vlastníci malých a středních podniků.
  • Důležité je splnění technických a administrativních kritérií, které stanovují jednotlivé dotační programy.
 3. Postup získání dotace
  • Dotaci na fotovoltaický systém vám zpravidla vyřeší firma, která bude fotovoltaiku instalovat
  • První krok: Konzultace s odborníkem a vypracování projektu.
  • Druhý krok: Podání žádosti o dotaci s potřebnými doklady a technickými specifikacemi.
  • Třetí krok: Po schválení dotace realizace projektu a následné prokázání jeho dokončení.
 4. Další možnosti financování
  • Kromě státních dotací existují i regionální dotace, které mohou být výhodné pro konkrétní oblasti České republiky. Zejména pro znevýhodněné kraje České republiky.
  • Kromě státních dotací existují také možnosti financování instalace fotovoltaických systémů, který nabízí například Česká Spořitelna ve spolupráci s Woltair instalační firmou.

Výběr, instalace a údržba

Vybavení vašeho domu fotovoltaikou s baterií není jen o technice; jde o investici do budoucnosti. Jak však vybrat to správné zařízení, co je třeba k instalaci a jak se starat o systém?

1. Výběr

 • Kapacita baterie: Zvažte, kolik energie chcete skladovat. Ideální je mít kapacitu na minimálně jeden, lépe dva dny provozu domácnosti.
 • Typ baterie: Na trhu existuje několik typů baterií, např. lithium-iontové nebo olověné kyselinové. Lithium-iontové baterie jsou většinou dražší, ale nabízejí delší životnost a vyšší energetickou účinnost.
 • Značka a spolehlivost: Informujte se o recenzích a zkušenostech ostatních uživatelů. Vyplatí se investovat do prověřených a kvalitních značek.

2. Instalace

 • Odborná instalace: Vždy se obraťte na certifikovaného odborníka nebo firmu specializující se na instalaci fotovoltaiky. Správná instalace je klíčová pro dlouhodobý výkon systému.
 • Poloha panelů: Optimální směrování panelů je k jihu s úhlem sklonu kolem 35°.

3. Údržba

 • Pravidelná kontrola: Jednou za čtvrt roku zkontrolujte všechny kabely, konektory a samotné panely.
 • Čištění panelů: Prach, listí nebo sníh mohou snížit účinnost panelů. Doporučuje se je čistit alespoň dvakrát ročně.
 • Monitorování baterie: Většina moderních baterií má vlastní systémy pro sledování výkonu. Pravidelně prověřujte kapacitu a výkon baterie.

Kombinace fotovoltaických panelů s bateriemi je jedním z nejperspektivnějších kroků k plné energetické nezávislosti.

Pro majitele domů je to nejen cesta k většímu klidu a jistotě v oblasti dodávek energie, ale také způsob, jak investovat do budoucnosti své rodiny i naší planety. S tímto řešením se stanete nejen spotřebitelem, ale i výrobcem energie, což přináší neuvěřitelný pocit nezávislosti a kontroly.

Pokud se ptáte, zda je kombinace fotovoltaiky s baterií tím pravým řešením pro váš domov, odpověď je jasná: Ano, je! Nejenže ušetříte na měsíčních nákladech za energie, ale také se aktivně podílíte na tvorbě zelenější a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

Porovnání nabídek na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Instalace fotovoltaických panelů Woltair

Podobné příspěvky