Na co si dát pozor při koupi domu s fotovoltaikou?

Fotovoltaické elektrárny stále častěji zdobí střechy rodinných domů. Věděli jste, že proces koupě či prodeje takového domu může být o něco složitější? Přinášíme vám detailní přehled toho, na co si dát pozor.

1. Kdo je vlastníkem fotovoltaiky a kdo domu?

Pokud je majitelem jak fotovoltaiky, tak i domu jedna a ta samá osoba, je FVE automaticky považována za součást domu. V opačném případě však ne. K eliminaci pochybností můžete do katastru nemovitostí zapsat výhradu, která potvrdí, že fotovoltaická elektrárny není součástí nemovité věci.

2. Převod FVE: Dokumenty a postupy

Při prodeji je důležité přesně specifikovat, co je předmětem koupě. Kromě nemovité věci to obvykle zahrnuje i FVE a s tím spojenou dokumentaci. Předchozí majitel by měl také předat všechny dokumenty spojené s technickým stavem a provozem elektrárny. Toto zahrnuje, mimo jiné, kopii stávající licence prodávajícího, smlouvy týkající se FVE, záruční listy a další technické doklady.

3. Jak na licenci pro výrobu elektřiny?

Kontinuita licencování je klíčová. Nemůžete jednoduše převést licenci mezi dvěma stranami. Proto je nezbytné, aby prodávající požádal o zrušení své licence, zatímco kupující požádá o novou licenci. Je dobré zajistit, aby obě žádosti byly zpracovány současně, aby nebyly žádné prodlevy v licencování. Kupující musí také splňovat určité podmínky, aby získal licenci.

4. Řízení o udělení licence

V průběhu tohoto procesu je nutné doložit několik dokumentů, včetně právního titulu k FVE, zprávy o revizi elektrického zařízení, potvrzení o úhradě správního poplatku a další.

5. Co když se prodej nepovede?

Pokud se prodává FVE společně s nemovitostí, je třeba předem zvážit, jak by se měl postupovat v případě, že by k prodeji nakonec nedošlo.

Proces koupě nebo prodeje domu s FVE může být komplikovanější, než se zdá. Je důležité dbát na detaily a zajistit, aby všechny právní a technické aspekty byly řádně vyřešeny. Před nákupem či prodejem domu s FVE je vždy dobré konzultovat se s odborníkem v oboru, aby vše proběhlo hladce a bez komplikací.

Porovnání nabídek na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Instalace fotovoltaických panelů Woltair

Podobné příspěvky