Rozdělení typů fotovoltaických elektráren

Fotovoltaické elektrárny nabízejí širokou škálu aplikací, které se liší podle účelu, pro který byly vybudovány. V tomto článku se budeme věnovat základnímu rozdělení a charakteristice fotovoltaických systémů.

1. Rozdělení podle napojení na distribuční soustavu:

Fotovoltaické elektrárny mohou být kategorizovány podle typu systému distribuce a využití vygenerované elektrické energie. Existují dva hlavní typy:

 • ON-GRID systémy: Tyto systémy jsou připojeny k distribuční soustavě.
  • Využití pro přímou spotřebu s možností prodeje přebytků elektrické energie do sítě.
  • Připojení k síti s cílem prodat veškerou vyrobenou elektřinu.
 • OFF-GRID systémy: Též známé jako ostrovní systémy, nejsou připojeny k distribuční síti. Tento typ je vhodný pro objekty, kde by napojení na síť bylo finančně nákladné či technicky komplikované. Elektrická energie se ukládá do akumulátorů a spotřebovává podle potřeby.

Existuje také kombinovaný systém, který spojuje obě výše uvedené aplikace. Cílem je maximální spotřeba vyprodukované energie s možností akumulace do bateriových úložišť. Přebytky se mohou využít pro vytápění nebo jiné účely.

2. Rozdělení podle instalovaného výkonu:

 • Malé střešní instalace: Tyto instalace jsou ideální pro rodinné domy, chaty či jiné objekty s vhodnou střešní konstrukcí. Typicky mají výkon do 15 kWp.
 • Velké střešní instalace: Tyto se většinou nacházejí na bytových a komerčních budovách s výkonem od 15 kWp až po stovky kWp.
 • Pozemní/Volně stojící instalace: S výkony sahajícími od stovek kWp až po desítky MWp jsou tyto elektrárny umístěny na velkých pozemcích, často zahrnující desítky hektarů.

3. Rozdělení podle účelu

 • S baterií – Přebytečná energie se akumuluje do baterií pro další využití
 • S tepelným čerpadlem – Při přebytku je spuštěno tepelné čerpadlo. Energie se akumuluje do užitkové a topné vody
 • S ohřevem TUV – Přebytečná energie se akumuluje do užitkové a topné vody

Fotovoltaické elektrárny představují klíčovou technologii v rámci obnovitelných zdrojů energie. Ať už se jedná o malou střešní instalaci pro rodinný dům nebo o velkou pozemní instalaci, jejich význam v moderním energetickém mixu neustále roste. Kromě ekologických výhod mohou některé systémy nabídnout i finanční úspory a přínosy, jak ukazuje možnost získání příspěvku z Nové zelené úsporám

Porovnání nabídek na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Instalace fotovoltaických panelů Woltair

Podobné příspěvky