Instalace tepelného čerpadla krok za krokem

Máte-li již představu o tom, jak tepelná čerpadla fungují, je čas přejít k dalšímu kroku – k instalaci. A právě zde vám tento průvodce poskytne neocenitelné informace. Od výběru dodavatele, přes první konzultace, až po samotnou instalaci a spuštění systému. Vše podrobně, krok za krokem.

Jak najít správného dodavatele

Důležitost kvalifikovaného dodavatele

Začneme tím nejdůležitějším – výběrem dodavatele. Než se pustíte do jakýchkoliv stavebních prací, je klíčové najít spolehlivého a kvalifikovaného dodavatele. Proč? Protože kvalita instalace tepelného čerpadla může výrazně ovlivnit jeho výkon, životnost a návratnost investice. Zkrátka, špatný dodavatel může znamenat spoustu problémů a zbytečných nákladů.

Kritéria pro výběr

Reference:
První věc, kterou byste měli udělat, je prověřit reference. Spokojení zákazníci jsou nejlepší reklamou, takže se nebojte požádat o kontakty na předchozí klienty a jejich zkušenosti.

Certifikáty a licence:
Dále se ujistěte, že má dodavatel všechny potřebné certifikáty a licence. To je záruka, že firma dodržuje normy a regulace, což je v této oblasti klíčové.

Zkušenosti:
Nakonec, ale neméně důležité, jsou zkušenosti. Jak dlouho je firma na trhu? Mají zkušenosti s instalacemi v podobných objektech? Zkušený dodavatel by měl být schopen rychle a efektivně reagovat na případné komplikace.

Mini průvodce jak na to: požádat o nabídky, porovnat, vybrat

 1. Požádat o nabídky:
  Začněte tím, že požádáte několik firem o cenovou nabídku. V ideálním případě byste měli mít alespoň tři nabídky pro porovnání.
 2. Porovnat:
  Když máte nabídky, porovnejte je. Nejde jen o cenu, ale také o rozsah prací, záruky a servis.
 3. Vybrat:
  Po důkladném porovnání nabídek a prověření referencí je čas udělat rozhodnutí. Než podepíšete smlouvu, přečtěte si ji pečlivě. Měli byste vědět, co je v ceně zahrnuto a co je předmětem dalších nákladů.

Porovnání nabídek na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Instalace fotovoltaických panelů Woltair

První konzultace a návrh

Co očekávat od prvního setkání s dodavatelem

První setkání s dodavatelem je klíčovým momentem v celém procesu instalace tepelného čerpadla. Je to příležitost, kdy můžete posoudit, zda je dodavatel tím pravým partnerem pro váš projekt. Očekávejte, že dodavatel provede průzkum vašeho domu, zhodnotí energetické potřeby a diskutuje s vámi o možných řešeních.

Jak se připravit: seznam otázek, plány domu, energetické potřeby

Seznam otázek: Připravte si seznam otázek, které byste chtěli dodavateli položit. Může jít o technické detaily, záruky, časový rámec projektu nebo financování.

Plány domu: Pokud máte k dispozici plány domu, měli byste je mít při ruce. Pomohou dodavateli lépe pochopit strukturu a specifika vašeho domu.

Energetické potřeby: Zjistěte, kolik energie vaše domácnost spotřebuje. Tato data pomohou dodavateli připravit přesnější návrh.

Co by měl návrh obsahovat: technické specifikace, cenová nabídka

Po prvním setkání by vám dodavatel měl předložit návrh, který by měl obsahovat následující:

Technické specifikace: Detailní popis navrhovaného systému, včetně typu tepelného čerpadla, jeho výkonu a dalších technických parametrů.

Cenová nabídka: Přehledná cenová nabídka, která by měla zahrnovat nejen cenu zařízení, ale také náklady na instalaci, údržbu a případné další služby.

Návrh by měl být přehledný a srozumitelný, aby vám umožnil udělat informované rozhodnutí. Nebojte se požádat o dodatečné informace nebo vysvětlení. Vždyť jde o váš domov a vaše investice do budoucnosti.

Příprava prostoru před instalací

Jaké prostorové a technické požadavky jsou potřebné

První věc, kterou byste měli mít na paměti, je, že tepelné čerpadlo není jen další spotřebič, který jednoduše připojíte do zásuvky. Je to komplexní systém, který vyžaduje určité prostorové a technické podmínky.

 • Prostor: Zajistěte dostatečný prostor pro umístění jednotky. V případě vzduch-voda čerpadel je třeba počítat i s venkovní jednotkou.
 • Přístup: Ujistěte se, že je jednotka snadno přístupná pro údržbu a servis.
 • Podklad: Zvolte stabilní a rovný podklad, na kterém bude jednotka stát.

Zemní práce, případně stavební úpravy

Pokud jde o zemní tepelná čerpadla, připravte se na zemní práce. To může zahrnovat vrtání nebo kopání, v závislosti na typu čerpadla.

 • Vrtání: Pro vertikální kolektory je potřeba provést vrtání do země.
 • Kopání: Pro horizontální kolektory je třeba vykopat rýhy v zemi.
 • Stavební úpravy: V některých případech může být potřeba provést stavební úpravy, například posílení podlahy nebo instalace nových trubek.

Co si ověřit před instalací (elektrické připojení, vodovod)

Před tím, než se pustíte do instalace, je dobré si ověřit několik klíčových věcí:

 • Elektrické připojení: Máte dostatečnou kapacitu v elektrické síti pro napájení čerpadla?
 • Vodovod: Je vodovodní přípojka dostatečně dimenzovaná a v dobrém stavu?
 • Ostatní utility: Je vše v souladu s lokálními stavebními a energetickými předpisy?

Instalace: Co vás čeká

Fáze instalace

Instalace tepelného čerpadla není jen tak nějaká rychlovka. Je to komplexní proces, který se skládá z několika fází. Začíná se obvykle přípravou terénu (pro jednotku), pokračuje se instalací jednotlivých komponent a končí se montáží a zapojením do vašeho domovního systému.

 1. Příprava terénu: V této fázi se připravuje prostor, kde bude tepelné čerpadlo umístěno. To může zahrnovat zemní práce a přípravu základů, na kterých bude jednotka umístěna.
 2. Instalace komponent: Nyní přichází na řadu samotná instalace. Odborníci namontují vnitřní i vnější jednotky, provedou veškeré potřebné elektrické zapojení.
 3. Montáž a zapojení: V této fázi se všechny komponenty spojí dohromady a zapojí se do vašeho domovního systému. To zahrnuje i napojení na topný systém a případně na systém ohřevu vody.

Jak dlouho instalace trvá a co je potřeba z vaší strany

Délka instalace se může lišit podle konkrétního projektu, ale obvykle se pohybuje v rozmezí od několika dní do několika týdnů. Z vaší strany je potřeba zajistit volný přístup k místu instalace a být k dispozici pro konzultace s instalátory. Je dobré mít připravené i všechny potřebné dokumenty, jako jsou například plány domu.

Spuštění systému a první testy

Jak probíhá spuštění a co sledovat

Až dojde na spuštění tepelného čerpadla, je důležité být v kontaktu s odborným technikem, který vám celý proces podrobně vysvětlí. Obvykle se začíná kontrolou všech připojených komponent a zapojení. Technik by měl ověřit, zda jsou všechny části správně namontovány a zda je systém připraven k provozu.

Dále se provede série testů, které zahrnují spuštění čerpadla na různých režimech a kontrolu teploty vody v systému. Dbejte na to, aby technik prověřil i všechny bezpečnostní prvky, jako jsou pojistky a ochranné obvody.

První testy: jak ověřit, že vše funguje jak má

První testy by měly odhalit, zda systém funguje podle očekávání. Technik by měl prověřit, zda čerpadlo dosahuje požadovaného výkonu a zda je schopno efektivně vytápět vaši nemovitost. Měli byste také sledovat, jak rychle se systém dostane na požadovanou teplotu a zda nejsou někde úniky tepla nebo vody.

Jaké dokumenty by vám měl dodavatel předat

Po úspěšném spuštění a otestování systému by vám dodavatel měl předat několik klíčových dokumentů. Mezi ně patří:

 • Záruční list: Dokument, který potvrzuje záruční podmínky a dobu, po kterou je systém krytý zárukou.
 • Návod k obsluze: Komplexní průvodce, který vás seznámí s funkcemi, údržbou a možnými problémy, které by mohly nastat.
 • Protokol o uvedení tepelného čerpadla do provozu: Dokument, který potvrzuje, že jste systém převzali a že byl nainstalován a otestován podle všech platných norem a předpisů.

Údržba a servis: Jak zajistit dlouhou životnost vašeho tepelného čerpadla

Jak často je potřeba údržba

Údržba tepelného čerpadla by měla být pravidelná, aby systém fungoval efektivně a bez problémů. Obecně platí, že jednou za rok by měl provést kontrolu kvalifikovaný technik. Pokud však tepelné čerpadlo využíváte intenzivně, například v kombinaci s vytápěním a ohřevem vody, doporučuje se údržba provádět častěji, ideálně dvakrát do roka.

Co zahrnuje základní údržba a co můžete udělat sami

Základní údržba obvykle zahrnuje kontrolu a čištění filtrů, kontrolu těsností a izolací, a také kontrolu elektrických spojení. Některé z těchto úkonů můžete provádět i sami. Například:

 • Filtry: Tyto by měly být pravidelně čištěny a v případě potřeby vyměněny.
 • Těsnění a izolace: Zkontrolujte, zda nejsou viditelné známky opotřebení nebo poškození.
 • Ovládací panel: Zkontrolujte, zda všechny indikátory a nastavení fungují správně.

Kdy volat servis a co očekávat

Pokud narazíte na některé z následujících problémů, je čas volat servis:

 • Neobvyklé zvuky během provozu
 • Výrazný pokles výkonu
 • Neobvyklé náklady na energii
 • Chybové kódy na ovládacím panelu

Očekávejte, že servisní technik provede podrobnou diagnostiku systému, včetně kontroly všech komponent a nastavení. V případě potřeby může dojít k výměně dílů nebo k úpravě nastavení systému. Nyní byste měli mít jasnou představu o tom, co vás čeká na této cestě k energetické soběstačnosti a úsporám na nákladech za energie.

Porovnání nabídek na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Instalace fotovoltaických panelů Woltair

Podobné příspěvky