Jak funguje tepelné čerpadlo země-voda

V následujících řádcích se dozvíte, co je tepelné čerpadlo země-voda, jak funguje, jaké jsou jeho výhody a nevýhody, a hlavně – jak vám může ušetřit nemalé peníze.

Co je tepelné čerpadlo země-voda?

Tepelné čerpadlo země-voda je jedním z nejefektivnějších a nejmodernějších způsobů vytápění a ohřevu vody v domácnosti. Ale co to vlastně je a jak se liší od ostatních typů tepelných čerpadel?

Základní definice a princip fungování

Tepelné čerpadlo země-voda funguje na principu přenosu tepla ze země do vašeho domu. Využívá energii uloženou v zemské kůře, která je relativně konstantní po celý rok, a přeměňuje ji na teplou vodu a teplo pro vytápění.

Jak se liší od ostatních typů tepelných čerpadel?

Na rozdíl od jiných typů tepelných čerpadel, jako jsou například vzduch-voda nebo voda-voda, tepelné čerpadlo země-voda je méně závislé na vnějších teplotách a poskytuje stabilnější výkon. Díky tomu je ideální pro místa s proměnlivým klimatem, jako je Česká republika.

Jak to funguje?

Tepelné čerpadlo země-voda funguje na jednoduchém, ale geniálním principu: využívá stabilní teploty země k získání tepla pro vytápění vašeho domu. Zatímco venkovní teploty kolísají podle ročního období, teplota země několik metrů pod povrchem zůstává relativně konstantní. Toto teplé prostředí je ideální zdroj energie pro vytápění.

Technické komponenty

 • Kolektory: Tyto trubky jsou uloženy pod zemí a naplněny směsí vody a antifreezu. Prochází jimi kapalina, která absorbuje teplotu země.
 • Výměník tepla: Kapalina z kolektorů je přivedena do výměníku tepla, kde předává svou energii chladicímu médiu v tepelném čerpadle.
 • Kompresor: Tento prvek zvyšuje teplotu chladicího média tím, že ho stlačí, což zvyšuje jeho teplotu.
 • Otopný systém: Nakonec je zahřáté chladicí médium použito k ohřevu vody v otopném systému vašeho domu.

Proces extrakce tepla

 1. Absorpce: Kapalina v kolektorech absorbuje teplotu země.
 2. Přenos: Tato kapalina je pak přečerpána do výměníku tepla.
 3. Kompresní cyklus: V kompresoru je chladicí médium stlačeno a zahřáto.
 4. Distribuce tepla: Zahřáté chladicí médium ohřeje vodu v otopném systému, která je pak rozvedena po domě.

Efektivita a výkon

Díky tomu, že systém využívá stabilní teplotu země, je jeho efektivita vysoká a výkon konstantní. To znamená, že tepelné čerpadlo země-voda je schopné poskytnout stálé a spolehlivé vytápění, a to i v extrémních klimatických podmínkách.

Výhody a nevýhody

Výhody

 1. Úspora energie a nákladů: Tepelná čerpadla země-voda jsou jedním z nejefektivnějších způsobů vytápění. Díky vysokému účinnostnímu koeficientu můžete ušetřit až 50 % nákladů na vytápění.
 2. Ekologická šetrnost: Tento systém využívá obnovitelné zdroje energie, což znamená minimální emise CO2. Ideální pro milovníky zelené energie.
 3. Stálost teploty: Země pod povrchem udržuje konstantní teplotu, což zajišťuje stabilní a efektivní vytápění po celý rok.
 4. Flexibilita: Tepelná čerpadla země-voda mohou být použita nejen pro vytápění, ale také pro ohřev vody a dokonce i pro chlazení v létě.
 5. Dlouhá životnost: S minimálními pohyblivými částmi a kvalitním materiálem mají tato čerpadla dlouhou životnost, často přes 20 let.

Nevýhody

 1. Vysoké počáteční náklady: Instalace systému není levná. Přestože se investice postupně vrátí, počáteční náklady mohou být pro některé domácnosti překážkou.
 2. Náročnost na prostor: Pro instalaci je potřeba dostatečný pozemek, což nemusí být možné pro všechny typy nemovitostí.
 3. Potřeba odborné instalace a údržby: Tento systém vyžaduje odbornou instalaci a pravidelnou údržbu, což může přidat další náklady.
 4. Závislost na typu půdy: Účinnost systému může být ovlivněna typem půdy, ve které jsou instalovány kolektory.

Porovnání nabídek na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Instalace fotovoltaických panelů Woltair

Náklady a investice: Investujte dnes, ušetřete zítra!

Přemýšlíte o instalaci tepelného čerpadla země-voda, ale obáváte se nákladů? Nebojte se, v této sekci vám představíme, jaké finanční aspekty vás čekají. A věřte, že investice do tohoto systému se vám může rychle vrátit!

Předběžná investice

 • Nákup zařízení: Cena tepelného čerpadla země-voda se pohybuje v rozmezí od 300 000 do 600 000 Kč, v závislosti na výkonu a značce.
 • Instalace: Náklady na instalaci mohou být mezi 100 000 až 200 000 Kč.
 • Příprava terénu: Výkop a instalace zemního kolektoru. Cena se liší podle typu půdy a velikosti pozemku.

Provozní náklady

 • Energie: Provozní náklady jsou zhruba o 30-50 % nižší než u klasických plynových nebo elektrických kotlů.
 • Údržba: Minimální, obvykle jednou za rok, a stojí kolem 2 000 Kč.

Dotace a státní podpora

 • Dobrou zprávou je, že v České republice existují státní dotace a podpory, které vám mohou pomoci snížit počáteční náklady na tepelné čerpadlo. Například program Nová zelená úsporám nabízí dotace, které vám pokryjí velkou část prvotních nákladů. Je dobré se o těchto možnostech informovat a využít je k maximalizaci vaší investice.

Návratnost investice

 • Díky úsporám na energii a možným dotacím se investice obvykle vrátí během 5–10 let.

Kdo by měl zvážit instalaci?

Přemýšlíte o tom, zda je tepelné čerpadlo země-voda to pravé pro vás? Vězte, že tento systém není jednorázová odpověď pro každého. Ale pokud se nacházíte v některé z následujících situací, mohl by být tento způsob vytápění jako stvořený právě pro vás.

Majitelé rodinných domů

Tepelné čerpadlo země-voda je ideální pro rodinné domy s dostatečným pozemkem. Velikost pozemku je klíčová pro instalaci podzemních kolektorů.

Ekologicky smýšlející jedinci

Pokud vás trápí otisk vaší domácnosti na životním prostředí, tento systém je jedním z nejekologičtějších způsobů vytápění.

Ti, kdo plánují dlouhodobě

Tepelné čerpadlo je investicí na dlouhá léta. Pokud plánujete zůstat ve svém domě dlouhodobě, můžete se těšit na výrazné úspory v budoucnu.

Majitelé nemovitostí s určitým typem půdy

Některé typy půdy jsou vhodnější pro instalaci tepelného čerpadla země-voda. Písečné a hlinité půdy jsou obvykle ideální, zatímco skalnatá půda může způsobit komplikace.

Osoby s vyšším rozpočtem na počáteční investici

Ano, počáteční náklady nejsou zanedbatelné. Ale pokud máte rozpočet, který vám umožní tuto investici, návratnost je více než přesvědčivá.

Ti, kdo hledají komfort a konzistenci

Tepelné čerpadlo země-voda nabízí konzistentní teplotu po celý rok, což je výhoda, kterou oceníte zejména v chladných zimních měsících.

Jak vybrat správného dodavatele?

Začněte s certifikacemi

První věc, kterou byste měli prověřit, jsou certifikace a akreditace. Dodavatel by měl mít všechny potřebné certifikáty a licence, které garantují jeho odbornou způsobilost a kvalitu práce.

Reference a hodnocení

Nikdy nepodceňujte sílu referencí. Prozkoumejte online hodnocení, přečtěte si recenze a pokud je to možné, mluvte s lidmi, kteří již s dodavatelem spolupracovali. To vám dá reálnější představu o kvalitě služeb.

Lokalita

Je vždy výhodné, pokud je dodavatel z vaší oblasti. Nejenže to sníží náklady na dopravu, ale také usnadní komunikaci a rychlou reakci v případě potřeby.

Porovnejte nabídky

Nespokojte se s první nabídkou, kterou dostanete. Je dobré mít více možností, abyste mohli porovnat ceny, rozsah služeb a další podmínky.

Konzultace a návrh

Ideální dodavatel by měl nabídnout bezplatnou konzultaci a návrh řešení přímo pro váš domov. To ukazuje, že firma bere váš projekt vážně a je ochotna investovat čas do přípravy individuálního řešení.

Záruky a servis

Důležitým faktorem jsou také záruční podmínky a dostupnost servisu. Zjistěte, jaká je délka záruky a jak rychle firma reaguje na případné problémy.

Smlouva a podmínky

Přečtěte si smlouvu pečlivě. Všechny podmínky by měly být jasné a transparentní. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se požádat o vysvětlení.

Závěr

Tepelné čerpadlo země-voda není jen další módní vlnou v oblasti vytápění. Je to investice do budoucnosti vašeho domova a, co je důležitější, do budoucnosti naší planety. S nízkými provozními náklady, vysokou efektivitou a minimálním ekologickým dopadem je tento systém ideální volbou pro každého, kdo hledá dlouhodobé a udržitelné řešení.

Nyní, když znáte klíčové aspekty tohoto vytápěcího systému, je čas přemýšlet, zda je tepelné čerpadlo země-voda to pravé pro vás. Věnujte čas výběru správného dodavatele, zvažte všechny výhody i nevýhody a nezapomeňte na možnost využití státních dotací.

Nemějte strach udělat ten první krok. Zjistěte, jak může tepelné čerpadlo země-voda změnit váš domov a přinést vám nejen úspory, ale i klidnou mysl, že děláte něco dobrého pro životní prostředí.

Odpovědi na nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá instalace tepelného čerpadla země-voda?

Instalace může trvat od několika dní do několika týdnů, v závislosti na komplexnosti projektu a podmínkách na vašem pozemku.

Je tento systém vhodný pro každý typ půdy?

Ne, efektivita systému může záviset na typu půdy. Písečné a hlinité půdy jsou obvykle vhodnější než jílovité půdy.

Jaké jsou provozní náklady?

Provozní náklady jsou obvykle nižší než u tradičních systémů vytápění, ale závisí na několika faktorech, jako jsou izolace domu, velikost systému a aktuální cena elektrické energie.

Je možné získat na instalaci dotace?

Ano, v České republice existují státní a regionální dotace na podporu obnovitelných zdrojů energie, včetně tepelných čerpadel země-voda.

Jaká je životnost systému?

Životnost tepelného čerpadla země-voda je obvykle mezi 20 a 25 lety, ale s pravidelnou údržbou může být ještě delší.

Je tento systém ekologický?

Ano, tepelná čerpadla země-voda jsou považována za jedny z nejekologičtějších systémů vytápění, protože využívají obnovitelné zdroje energie a mají nízké emise CO2.

Co když nemám dostatek místa na svém pozemku?

Existují různé konfigurace systému, které mohou být přizpůsobeny i menším pozemkům. Konzultujte s odborníkem, který vám pomůže najít nejlepší řešení.

Jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem země-voda a vzduch-voda?

Tepelná čerpadla země-voda jsou obvykle efektivnější, ale také dražší na instalaci. Na druhou stranu, tepelná čerpadla vzduch-voda jsou levnější na instalaci, ale mohou mít vyšší provozní náklady.

Porovnání nabídek na fotovoltaiku a tepelná čerpadla

Instalace fotovoltaických panelů Woltair

Podobné příspěvky